برشتوک

برشتوک

برشتوک
Bereshtook
 وزن کل  : 750 گرم

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی