• آجیل و خشکبار
  • zarf
  • زعفران
  • آجیل و خشکبار
  • zarf
  • زعفران
اخبار

اخبار

حضور مدیر محترم سازمان جهاد کشاورزی ودریافت تقدیر نامه واحد
ادامه مطلب

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

شرکت صنایع غذایی دانه های آفتاب رئوف  دارای یکی از ...
ادامه مطلب

اهداف و ارزش ها

اهداف و ارزش ها

اهداف و ارزش های شرکت صنایع غذایی دانه های آفتاب ...
ادامه مطلب

محصولات پر طرفدار

آیتونا واحد نمونه سال
آماده عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی
 آیتونا دارنده مجهزترین آزمایشگاه